BHP - bezpiecznie pracować
 
 
Szkolenia bhp

Od jakiegoś już czasu wymagane są warsztaty BHP i o takie musi się zatroszczyć pracodawca, jeżeli już nie chciałby ponosić odpowiedzialności za którekolwiek wypadki na terenie stanowiska pracy.

Co dają warsztaty?
Otóż kursy dają dużo, prezentują pracownikom jak reagować w wypadku zagrożenia, jak zachowywać się na stanowisku pracy i na co zwracać uwagę. W zdecydowanej większości przypadków na miejscu pracy znajdują się maszyny, które mogą wyrządzić wielką krzywdę pracownikowi jeśli taki nie zna zasad bezpieczeństwa. Trzeba zauważyć, że w ogromnej liczbie przypadków przebywanie na stanowisku pracy, na hali gdzie znajduje się parędziesiąt maszyn jest powiązane z ryzykiem, a warsztaty BHP mają na celu uświadomić pracowników.

ludowe zasady BHP
Statystyki wypadków
W bardzo wielu sytuacjach widzimy w telewizji czy czytamy w gazetach, że przydarzył się jakiś wypadek na stanowisku pracy, w większości jest to spowodowane lekkomyślnością pracownika i jego elementarnym brakiem wiedzy z zakresu BHP. Statystyki pokazują, że zaledwie 10% wypadków zdarza się osobom, które przeszły pozytywnie kursy BHP, które mają edukację odnośnie zagrożeń na stanowisku pracy i zagrożeń związanych z przebywaniem w warunkach szczególnych.

Szkolenia BHP
Zasadniczym zadaniem szkoleń jest uświadamianie pracowników, szkolenie prewencyjne daje duży obraz istniejących zagrożeń w danej branży. W ogromnej liczbie przypadków lekceważymy tego typu warsztaty co w niektórych przypadkach kończy się uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Wykład BHP to zaledwie kilka godzin teoretycznych z wykorzystaniem filmów i fotografii pomocnych do objaśnienia powagi sytuacji i licznych zagrożeń, na które w większości nie zwracamy uwagi, a od których zależeć może nasze życie albo zdrowie.

Zakończenie wykładu
Po zakończeniu przewodnika pracownik jest gruntownie poinformowany z towarzyszących mu w pracy zagrożeń, jest w stanie zapobiec wypadkom, a w sytuacji takiego zdarzenia podejmuje adekwatne kroki. Warto mieć na uwadze, że częściej odpowiadamy za zdrowie i życie kolegów, co powinno być motywacją do zatroszczenia się o odbycie kursu.

Kurs przewiduje otrzymanie zaświadczenia o jego pozytywnym przejściu i daje prawo pracy na danym stanowisku.